Kinh Nghiệm

Với trên 17 năm kinh nghiệm, Luật sư Trần-Hữu-Thành luôn quan tâm đến mục tiêu của thân chủ và thu nhận những kết qủa thích đáng trong tiểu bang Hoa-Thịnh-Đốn cũng như tiểu bang Oregon. Văn phòng của luật sư chú trọng cung cấp những dịch vụ tư pháp thật nhiệt tâm, linh hoạt, và xác quyết đến từng thân chủ, gia đình, cũng như các cơ sở thương mại địa phương trên các lãnh vực như tai nạn cá nhân, tranh tụng dân sự, di trú, và hình sự.

Phương Châm


Văn Phòng Luật Sư Trần Hữu Thành chuyên chú cung ứng những dịch vụ pháp lý trong tinh thần phục vụ tận tâm, mau chóng, lịch sự, thân hữu, với thù lao phải chăng, và trong lương tâm chức nghiệp. Văn phòng thường xuyên trực tiếp liên lạc với thân chủ và trả lời tất cả các vấn nạn mau chóng khi có thể.


© 2012 Law Offices of Thanh H. Tran, PLLC