Kinh Nghiệm

Với trên 17 năm kinh nghiệm, Luật sư Trần-Hữu-Thành luôn quan tâm đến mục tiêu của thân chủ và thu nhận những kết qủa thích đáng trong tiểu bang Hoa-Thịnh-Đốn cũng như tiểu bang Oregon. Văn phòng của luật sư chú trọng cung cấp những dịch vụ tư pháp thật nhiệt tâm, linh hoạt, và xác quyết đến từng thân chủ, gia đình, cũng như các cơ sở thương mại địa phương trên các lãnh vực như tai nạn cá nhân, tranh tụng dân sự, di trú, và hình sự.

Tiểu Sử

Education:

1991-1994:
University of Washington School of Law (member of first class of Vietnamese Students at UW School of Law)

1994:
Intern at Seattle City Attorney’s Office – Criminal Prosecutor

Work Experience:

1994-1997 & 2000-2002:
Litigation Associate at AV-rated firms in Seattle, Washington

1998-2000:
King County Prosecuting Attorney’s Office

2002:
Founded/Opened Law Offices of Thanh H. Tran

LinkedIn Profile

Thanh H. Tran, JD

Gia đình Luật-sư Thành định cư tại vùng Thái Bình Tây Bắc Hoa Kỳ năm 1975 khi Luật sư Thành mới 6 tuổi. Năm 1991, Luật-sư Thành tốt nghiệp Cử Nhân Truyền Thông trong Chương Trình Ưu Tú của trường Đại Học Hoa-Thịnh-Đốn tại thành phố Seattle, Washington. Sau đó Luật sư Thành theo học phân khoa Luật của trường Đại Học Hoa-Thịnh-Đốn và được bầu làm chủ tịch Hiệp Hội Suinh Viên Luật Khoa.

Năm 1994, Luật-sư Thành là người Việt-Nam đầu tiên thực tập tại Phân Bộ Tội Phạm thuộc Văn Phòng Pháp Lý của thành phố Seattle; Luật-sư Thành cũng là người Việt đầu tiên tốt nghiệp Tiến-sĩ Luật tại Đại Học Đường Hoa-Thịnh-Đốn. Sau khi tốt nghiệp Luật Khoa, Luật-sư Thành làm việc một số năm trong phân bộ tranh tụng cho hai tổ hợp luật sư nổi tiếng nhất vùng Seattle. Năm 1998, Luật-sư Thành trở thành người Việt đầu tiên giữ ghế Công-Tố-Viên cho Quận ‘King’. Tại đây, Luật-sư Thành đã làm việc hơn 75 vụ án và tham dự hơn 30 vụ xử án có Bồi Thẩm Đòan.

Năm 2002, nhận thức được sự cần thiết của người Việt đại diện pháp lý cho cộng đồng người Việt, Luật-sư Thành đã mở văn phòng tư pháp tại Seattle. Năm 2003, Luật-sư Thành mở văn phòng thứ hai tại Portland. Luật sư Thành hành nghề trên các lãnh vực đại diện từng thân chủ và cơ sở thương mại nhỏ trong những tranh tụng pháp lý và khiếu kiện tai nạn cá nhân. Với kinh nghiệm của một Công Tố Viên, Luật sư Thành cũng đại diện cho thân chủ trong những trường hợp hình sự như lái xe khi say (DUI), Uy hiếp và Trộm cướp. Kinh nghiệm tòa án và tranh tụng giúp Luật sư Thành đại diện kiếm hiệu thân chủ trong những trường hợp về trục xuất di trú hay muốn đưa thân nhân nhập cảnh Hoa Kỳ.

Ngoài văn phòng, Luật sư Thành dành thời giờ cho gia đình: vợ Samantha và 3 người con. Luật sư Thành thích chạy bộ và tiếp tục chơi cũng như huấn luyện túc cầu.

Luật sư Thành được bầu là một thành viên điều hành của Hội Người Việt Oregon cho nhiệm kỳ 4 năm. Hiện tại, Luật sư Thành là thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ của Giáo Xứ Công Giáo Đức Mẹ La-Vang.


© 2012 Law Offices of Thanh H. Tran, PLLC