Kinh Nghiệm

Với trên 17 năm kinh nghiệm, Luật sư Trần-Hữu-Thành luôn quan tâm đến mục tiêu của thân chủ và thu nhận những kết qủa thích đáng trong tiểu bang Hoa-Thịnh-Đốn cũng như tiểu bang Oregon. Văn phòng của luật sư chú trọng cung cấp những dịch vụ tư pháp thật nhiệt tâm, linh hoạt, và xác quyết đến từng thân chủ, gia đình, cũng như các cơ sở thương mại địa phương trên các lãnh vực như tai nạn cá nhân, tranh tụng dân sự, di trú, và hình sự.

10 điều pháp lý Quý Vị cần biết khi bị thương tích do tai nạn xe:


Đừng nhận lỗi ngay tại chỗ xẩy tai nạn.

Những lời khai tại hiện trường có thể được sử dụng như là bằng chứng. Luật của tiểu bang chỉ buộc Quý Vị phải trao đổi thông tin liên quan đến bảo hiểm và cộng tác với cảnh sát thiết lập biên bản tai nạn.

Hãy khai báo về tai nạn xẩy ra.

Luật tiểu bang buộc Quý Vị phải khai báo về tai nạn nếu có thương tích hay thiệt hại tài sản trên 500.00 Mỹ kim.

Hãy thông báo tai nạn cho Bảo hiểm của Quý Vị.

Hãng Bảo hiểm của Quý vị có quyền từ chối bảo vệ nếu Quý vị không sớm thông báo cho họ biết về tai nạn xẩy ra.

Hãy hỏi nhân viên bảo hiểm của mình về những phúc lợi Quý Vị sẽ có được căn cứ vào điều lệ bảo hiểm.

Theo bản điều lệ, Quý Vị có thể được bồi thường sửa xe, thuê xe và thiệt hại về lương bổng hay các chi phí y tế. Có thể Quý Vị được hưởng những phúc lợi này trong khi chờ đợi vụ khiếu kiện được giải quyết. Sử dụng các phúc lợi này sẽ không làm tăng tiền bảo hiểm, nếu Quý Vị không có lỗi về tai nạn xẩy ra.

Hãy cộng tác với hãng bảo hiểm của mình.

Họ có thể cần ghi âm lời khai của Quý Vị về tai nạn xẩy ra. Họ cũng có thể thanh tra xe và liên lạc với Bác sỹ của Quý Vị. Từ chối không cộng tác với họ, Quý Vị sẽ có thể mất hết phúc lợi trong vụ khiếu kiện.

Trong bất cứ trường hợp nào, Quý Vị đừng bao giờ ký vào bất cứ giấy tờ nào cho phía bên kia hay cho hãng bảo hiểm của họ mà không tham khảo ý kiến với luật sư của mình cả.

Nếu làm như vậy, Quý Vị sẽ có thể mất nhiều quyền lợi đáng giá, và hơn nữa mất cả những phúc lợi theo điều lệ bảo hiểm của mình.

Trong bất cứ trường hợp nào, Quý Vị đừng bao giờ trao cho người lái xe bên kia hay bảo hiểm của họ những lời khai ghi âm hay bằng chữ viết của mình.

Các Luật sư đều đồng nhất khuyến cáo thân chủ không để cho ai ghi âm lời nói của mình. Luật tiểu bang cũng không buộc Qúy vị phải làm điều đó. Ngay cả khi Quý Vị chỉ nói sự thật, những lời khai đó cũng có thể sẽ được cắt xén và dùng chống lại Quý Vị về sau này.

Hãy tìm gặp bác sỹ ngay để có chứng từ y tế và làm theo lời dặn của họ.

Nếu Quý Vị bị thương tật mà không gặp bác sỹ để chữa trị và tuân theo lời khuyên của họ thì điều này sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến vụ khiếu kiện của mình.

Hãy thâu giữ các biên lai y tế và ghi lại số thời giờ Quý Vị nghỉ làm do tai nạn.

Nếu Qúy Vị quyết định khiếu kiện để đòi phía bên kia bồi thường, thì Quý Vị cần thâu giữ các chứng từ liên hệ.

Hãy tham khảo sớm với luật sư.

Phần đông luật sư giúp nạn nhân và gia đình bị thương tật vì tai nạn sẽ không lấy lệ phí lần gặp mặt hay điện thoại tham vấn đầu tiên. Tham vấn sớm với luật sư sẽ có thể tránh được những phức tạp và tốn kém về sau. Hãy nghĩ ngay đến việc thuê luật sư cho vụ khiếu kiện. Các nạn nhân tai nạn có luật sư giúp đỡ thường nhận được bồi thường 2 hay 3 lần cao hơn các nạn nhân tự đảm trách lấy vụ việc.


© 2012 Law Offices of Thanh H. Tran, PLLC